Skip to content

BIG St David’s Day celebrations for £4 million support for Welsh language

1 March 2012

As we come together to mark St David’s Day, the Big Lottery Fund (BIG) is celebrating news that it has now awarded over £4 million to support Welsh language projects.

As one of the most important elements in Wales’ cultural make-up, the Welsh language needs active groups to help maintain and promote the use of the language. And since 1994, BIG has awarded over £4.2 million to actively promote its use in communities.

To help celebrate this news, National Lottery-funded projects will take snaps of their St David’s Day activities which will then be posted on BIG’s Facebook pages www.facebook.com/biglotteryfundwales

To read the full story, click here

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn nodi £4 Miliwn o Gefnogaeth i’r Iaith Gymraeg

Wrth inni ddod ynghyd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, mae’r Gronfa Loteri Fawr yn dathlu newyddion ei bod bellach wedi dyfarnu dros £4 miliwn o gefnogaeth i brosiectau’r iaith Gymraeg.

Fel un o elfennau pwysicaf cyfansoddiad diwylliannol Cymru, mae’r iaith Gymraeg angen grwpiau gweithredol i helpu i gynnal a hyrwyddo defnydd ar yr iaith. Ac er 1994, mae’r Gronfa Loteri Fawr wedi dyfarnu dros £4.2 miliwn i hyrwyddo ei defnydd yn weithredol o fewn cymunedau.

Er mwyn helpu i ddathlu’r newyddion hyn, bydd prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol yn tynnu lluniau o’u gweithgareddau Dydd Gŵyl Dewi er mwyn eu postio ar dudalennau Facebook y Gronfa Loteri Fawr www.facebook.com/biglotteryfundwales

I ddarllen y stori yn llawn, cliciwch yma

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: